Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | συνεργάτες | απόψεις | επικοινωνία|

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Τα έργα στις μακέτες εμφανίζονται όπως ακριβώς δημιουργήθηκαν στο μελετητικό γραφείο, χωρίς τις μεταγενέστερες συχνά  επεμβάσεις που οδηγούν σε σημαντική αλλοίωση του αρχιτεκτονικού τους ύφους. Οι αναφερόμενοι χρόνοι δηλώνουν το χρόνο έκδοσης των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
2008
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΩΡΟΦΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
2008
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
2006
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
2003
ΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
2000
ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή