Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | συνεργάτες | απόψεις | επικοινωνία|

επιμόρφωση
Ο Ζαχαρίας Κοτσιμπός  στα πλαίσια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και επιστημονικής του κατάρτισης συμμετείχε σε διάφορες ημερίδες και σεμινάρια, που αφορούσαν κυρίως την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
- ΕΛΕΜ: "Οικολογική Αρχιτεκτονική, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης (3/3/2010)
- ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΗ: "Αρχιτεκτονική Ποιότητα, Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (23/3/2011)
- ΕΛΕΜ: " Πράσινο σε στέγες και δώματα - Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική- ΚΕΝΑΚ" (25/5/2011)
- ENFORCE: "Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (23/4/2012)
- ENFORCE: "Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ" (24/4/2012)
- ENFORCE: "Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ και  ανάλυση κύκλου ζωής μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας" (25/4/2012)
- ENFORCE: "Επιθεώρηση Μεγάλων Συστημάτων Θέρμανσης και Ψύξης κατά ΚΕΝΑΚ" (26/4/2012)
- GSM: "Αρχιτεκτονική και Ποιότητα" (5/6/2012)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
- WILO: "Σύγχρονες Τεχνολογίες Συστημάτων Θέρμανσης - Βελτιστοποίηση Περιφερειακών Εξαρτημάτων, Επίδραση Αυτοματισμών στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Συστήματα Ελέγχου και Μετρικά Συστήματα" (13/5/2011-14/5/2011)
- ΠΡΟΟΔΟΣ 21: "Βιοκλιματικός Σχεδιασμός κτιρίων και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (18/2/2011-19/2/2011)
- ΠΡΟΟΔΟΣ 21: "Ενεργειακή Μελέτη και Επιθεώρηση Κτιρίων - Μετρήσεις" (10/3/2011-12/3/2011)
- ΠΡΟΟΔΟΣ 21: "Βασικές Έννοιες γύρω από την Ενέργεια και Νομοθετικό Πλαίσιο" (18/3/2011-19/3/2011)
- ΠΡΟΟΔΟΣ 21: "Στοιχεία Η/Μ εγκαταστάσεων και εσωτερικό περιβάλλον κτιρίου" (31/3/2011-1/4/2011)
- ΠΡΟΟΔΟΣ 21: "Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού" (13/5/2011-14/5/2011)
- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: "Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων" (16/6/2012-8/7/2012)
- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: "Ενεργειακοί Επιθεωρητές" (Τηλεσεμινάριο-2012)
- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: "Ελεγκτές Δόμησης" (Τηλεσεμινάριο-2012)

Κάντε κλικ για μεγέθυνση 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή