Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | συνεργάτες | απόψεις | επικοινωνία|

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Τα έργα στις μακέτες εμφανίζονται όπως ακριβώς δημιουργήθηκαν στο μελετητικό γραφείο, χωρίς τις μεταγενέστερες συχνά  επεμβάσεις που οδηγούν σε σημαντική αλλοίωση του αρχιτεκτονικού τους ύφους. Οι αναφερόμενοι χρόνοι δηλώνουν το χρόνο έκδοσης των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
2009
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
2003
ΣΠΑΤΑ

ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
2003
ΣΠΑΤΑ 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή