Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΠροϋπόθεση για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης η οποία το κατατάσσει στην ανάλογη ενεργειακή κλάση (Α+ έως Η). Με την παραγωγή κατάλληλων σεναρίων παρέμβασης επιλέγεται η πιο επιθυμητή οικονομική λύση για τα δεδομένα του κάθε χρήστη.   

 Σε καιρούς οικονομικής ένδειας λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών τέτοιες επιθεωρήσεις βοήθησαν σημαντικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να διατηρήσει την οικονομική του ισορροπία με την εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων. 

 Πέραν της οικονομικής υποστήριξης και της καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής, η ενεργειακή αναβάθμιση δρα επενδυτικά στο ακίνητο, καθώς οδηγεί ταυτόχρονα και σε οικονομική αναβάθμισή του. Οι αξίες ακινήτων αυξάνονται σημαντικά μετά από τέτοιου είδους παρεμβάσεις και τα ίδια τα ακίνητα γίνονται ελκυστικότερα στην αγορά.  

 Ο Ζαχαρίας Κοτσιμπός, εγγεγραμμένος μετά από επιτυχή εξεταστική διαδικασία στο μητρώο τάξης Β’ των Ενεργειακών Επιθεωρητών, έχει εκπονήσει για λογαριασμό των πελατών του ένα σημαντικό αριθμό ενεργειακών επιθεωρήσεων (άνω των 750) και μελετών ενεργειακής αναβάθμισης μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων «Εξοικονομώ».
 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή