Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

ΜΙΣΘΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ανέκαθεν η εμπλοκή του μηχανικού στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου ήταν αναγκαία, είτε με την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος όταν επρόκειτο για οικόπεδο ή γήπεδο είτε με την παροχή σχεδίων για συστάσεις οριζοντίων/κάθετων ιδιοκτησιών όταν επρόκειτο για κτίσμα. Από το 2010 η εμπλοκή αυτή επεκτάθηκε και στη μίσθωση των ακινήτων με την απαίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του μίσθιου.

Συνοπτικά το έργο του μηχανικού περιορίζεται σε:
- Εκπόνηση Τοπογραφικού Διαγράμματος
– Αρχιτεκτονική αποτύπωση και παραγωγή κατόψεων
– Σύνταξη Πίνακα Χιλιοστών
– Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
– Έλεγχο νομιμότητας του ακινήτου βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας
– Ρύθμιση του ακινήτου σε περίπτωση ύπαρξης πολεοδομικών παραβάσεων
– Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) και του σχετικού Πιστοποιητικού Πληρότητα
ς

Ως προς τη διαδικασία μίσθωσης το έργο του μηχανικού περιορίζεται στη διενέργεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης κι έκδοσης του απαιτούμενου ΠΕΑ.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των μισθώσεων και των μεταβιβάσεων αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη της όλης παραπάνω διαδικασίας. 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή