Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ


Από την 1η Φεβρουαρίου 2021, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς ιδιοκτησίας (ΗΤΚ) και το σχετικό Πιστοποιητικό Πληρότητας είναι υποχρεωτικά για όλες τις νέες κατασκευές, αγοραπωλησίες ακινήτων, νέες οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας, δανειακές συμβάσεις και τη σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Πρόκειται για ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά κτίρια, μονοκατοικίες και οικόπεδα ή γήπεδα και το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο, βάσει των στοιχείων της οικοδομικής άδειας και της σύστασης οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα από το φάκελο τις οικοδομικής άδειας περιλαμβάνει:

·      Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας

·      Το τοπογραφικό διάγραμμα

·      Το διάγραμμα κάλυψης

·      Τα σχέδια κατόψεων όλων των μελετών

·      Τα σχέδια τομών και όψεων

·      Τα σχέδια ξυλότυπων

 

Επίσης περιλαμβάνει:
 

·      Δηλώσεις σε νόμους υπαγωγής εξαίρεσης από κατεδάφιση με τα αντίστοιχα σχέδια και τις εκθέσεις στατικής επάρκειας

·      Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτιρίου (ΠΕΑ)

·      Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ)

·      Σχέδια κατόψεων σύστασης οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας

·      Πίνακα χιλιοστών

Η νομιμότητα του ακινήτου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, επομένως ως αρχική απαιτούμενη ενέργεια είναι ο έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης βάσει των επίσημων στοιχείων της οικοδομικής άδειας που παρέχει στο μηχανικό ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν άτομο.

Ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ορίζονται οι εξουσιοδοτημένοι από τους ιδιοκτήτες μηχανικοί που υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης ΗΤΚ, τον απαιτούμενο έλεγχο πολεοδομικής νομιμότητας, την τακτοποίηση αυτού σε περίπτωση ύπαρξης πολεοδομικών παραβάσεων και την έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Επίσης αναλαμβάνει την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων των οικοδομικών αδειών ή των συστάσεων οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας από τα σχετικά συμβολαιογραφεία.  
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή