Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΩΝ 

·       Α) Τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα.

·       Β) Αυθαίρετες κατασκευές που παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα μεγέθη κάλυψης ή δόμησης, το ύψος του κτιρίου σε ποσοστό  μεγαλύτερο του 20% και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία ή τα 1.000 τ.μ. συνολικά στο κτίριο.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ                         

Το πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος, την τιμή ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα και λοιπά πολεοδομικά μεγέθη. 

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 ·       Έκπτωση 10% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου και 20% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του 30% αυτού.

·       Έκπτωση 20% για μία κύρια και μοναδική κατοικία.

·     Έκπτωση 70% έως 85% σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι, δικαιούχοι εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παλιννοστούντες, μονογονεϊκές οικογένειες

·       Έκπτωση 50% για αυθαιρεσίες σε διατηρητέα κτίρια.

·       Έκπτωση 30% για αυθαιρεσίες σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί «στάσιμοι».

·       Έκπτωση 30% έως 50% για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή τους αναβάθμιση

·       Έκπτωση 30% έως 60% για κτίσματα που ολοκλήρωσαν τη στατική τους ενίσχυση

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 ·       250 ευρώ για επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ.

·       500 ευρώ για επιφάνεια άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.

·       1000 ευρώ για επιφάνεια άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

·       4000 ευρώ για επιφάνεια άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

·       10.000 ευρώ για επιφάνεια άνω των 5000 τ.μ

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

·       Κατά 10%, για περιοχές ιδιαίτερης προστασίας.

·       Κατά 20%, για υπαγωγή από 1/10/2020 έως 30/9/2021.

·       Κατά 25%, για υπαγωγή από 1/102021 έως 30/9/2022.

·       Κατά 30%, για υπαγωγή από 1/10/2022 έως 30/9/2023.

·       Κατά 35%, για υπαγωγή από 1/10/2023 έως /9/2024.

·       Κατά 40%, για υπαγωγή από την 1/10/2024 έως 31/3/2026 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή