Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
How to Generate New Clients for Your Real Estate Business in Nigeria - Mauco

Μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία, το γραφείο μας προσφέρει επιστημονική υποστήριξη στους παρακάτω τομείς:

 

·       ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών με τον ισχύοντα Ν.4495/17 και κατάλληλη υπόδειξη προς αποφυγή νέων πολεοδομικών παραβάσεων. Γίνεται σαφής η διάκριση των εργασιών που απαιτούν Άδεια Μικρής Κλίμακας ή Άδεια Δόμησης  ώστε όλες οι ενέργειες να είναι απολύτως σύννομες.

  

·       ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην περίπτωση μίσθωσης, εκπόνηση σχεδίων, σύνταξη πίνακα χιλιοστών και έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) στη περίπτωση μεταβίβασης, καθώς και εκτίμηση της αξίας ακινήτου στην περίπτωση επένδυσης.

  

·       ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών και επιμετρήσεις κατά τη φάση οικοδομικών εργασιών, εκτίμηση της αξίας ακινήτου σε περίπτωση επένδυσης και εκπόνηση ενεργειακών μελετών για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

  

·       ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων και εκθέσεων Πραγματογνωμοσύνης σε περίπτωση αντιδικίας, συμμετοχή στη δικαστική διαδικασία ως Τεχνικός Σύμβουλος και νομική υποστήριξη σε θέματα έχοντα σχέση με την πολεοδομική νομοθεσία.

 


 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή