Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | συνεργάτες | απόψεις | επικοινωνία|

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ
Τα έργα στις μακέτες εμφανίζονται όπως ακριβώς δημιουργήθηκαν στο μελετητικό γραφείο, χωρίς τις μεταγενέστερες συχνά  επεμβάσεις που οδηγούν σε σημαντική αλλοίωση του αρχιτεκτονικού τους ύφους
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
2005
ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ
2003
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
2003
ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1999
ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή