Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | συνεργάτες | απόψεις | επικοινωνία|

υπηρεσίες
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ / ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩMΟΣΥΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή