Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | συνεργάτες | απόψεις | επικοινωνία|

συνεργάτες
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βερτζώνης Εμμανουήλ (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 66185)
Γιαννικόπουλος Παναγιώτης (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 70331)
Μάμαλη Ελένη (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 68552)
Φιλιππίδη Δήμητρα (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 95568)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Γιαννικόπουλος Γεώργιος (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 74328)
Καστρινός Αλέξανδρος (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 85822)
Κρητικός Αλέξανδρος (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 22531)
Κυριαζόπουλος Ιωάννης (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 71559)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Γιαννικόπουλος Κων/νος (Αρ. Μητρώου: 30401)
Μπόνιας Ιωάννης (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 52435)
Ρούπας Παναγιώτης (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 49562)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Δεσύλλας Σπυρίδωνας (Αρ. Μητρώου: 82690)
Μανανάς Ιωάννης (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 58114)
Σερελής Σέργιος (Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 95158)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Αφοί Γιαννικόπουλοι Ε.Π.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Χριστόπουλος Αθανάσιος
(Αρ. Μητρώου: 82690 – Αρ. Οικ. Επιμ.:66225
)

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μπαλντελά Κυβέλη (Δικηγόρος)
Παπαναγιώτου Γεώργιος (Δικηγόρος)
Πρέβεζα Βασιλική (Συμβολαιογράφος)
Σβορώνος Κων/νος (Δικηγόρος)
Τσαραμιάδου Φιλιώ (Δικηγόρος) 
 

 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή