Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

επιμόρφωση

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

- WILO: "Σύγχρονες Τεχνολογίες Συστημάτων Θέρμανσης " (2011-2μερο πρόγραμμα)
- ΠΡΟΟΔΟΣ 21: "Βιοκλιματικός Σχεδιασμός κτιρίων και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (2011 – 3μηνο πρόγραμμα)
- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: "Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων" (2012 - πρόγραμμα 45 ημερών )
- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: "Ενεργειακοί Επιθεωρητές" (2012 - Τηλεσεμινάριο)
- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: "Ελεγκτές Δόμησης" (2012 - Τηλεσεμινάριο)
- ΤΕΕ: "Ελεγκτές Προσβασιμότητας" (2023 - Τηλεσεμινάριο)


ΗΜΕΡΙΔΕΣ

- ΕΛΕΜ: "Οικολογική Αρχιτεκτονική, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης (3/3/2010)
- ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΗ: "Αρχιτεκτονική Ποιότητα, Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (23/3/2011)
- ΕΛΕΜ: " Πράσινο σε στέγες και δώματα - Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική- ΚΕΝΑΚ" (25/5/2011)
- ENFORCE: "Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (23/4/2012)
- ENFORCE: "Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ" (24/4/2012)
- ENFORCE: "Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ και  ανάλυση κύκλου ζωής μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας" (25/4/2012)
- ENFORCE: "Επιθεώρηση Μεγάλων Συστημάτων Θέρμανσης και Ψύξης κατά ΚΕΝΑΚ" (26/4/2012)
- GSM: "Αρχιτεκτονική και Ποιότητα" (5/6/2012)



 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή